איש משפחה

דרור, איש הייטק מצליח, מלח הארץ, נערץ על חבריו ומשפחתו, חי בשני עולמות שונים: העולם מתחת לפני השמש וזה המתנהל במחשכים. בראשון הוא חלומה של כל אישה, בשני הוא הסיוט הגדול ביותר של אשה. הסיפור מתרחש ביישוב אמיד בדרום הארץ ששוכן לא רחוק מהפזורה הבדווית. פזורה זו עוררה בדרור את כל השדים שבתוכו עד לרגע שבו הוא הורס את עצמו ואת משפחתו.

מציג תוצאה אחת